Autyzm

Badania nad układem nerwowym i sposobami przywracania jego właściwego funkcjonowania doprowadziły zachodnich naukowców do wniosku, że znaczącym czynnikiem także w terapii autyzmu – może być zapewnienie komórkom mózgowym odpowiedniego poziomu

ADHD – nadpobudliwość ruchowa

Niewątpliwie obecnie najwięcej uwagi poświęca się prowadzonym badaniom nad właściwym poziomem dotlenienia naszego mózgu, w wyniku czego dochodzi do regeneracji organizmu. Co w dalszej konsekwencji wpływa dodatnio na jego funkcjonowanie.

Porażenie mózgowe

Zastosowanie HBOT w leczeniu porażenia mózgowego. Porażenie mózgowe jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Przyczyny takiego stanu są wieloczynnikowe, jednak w pierwszej kolejności wymienia się wcześniactwo i niedotlenienie płodu, które

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane to poważna , przewlekła, zapalna, choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Jej przyczyna wciąż pozostaje niejasna. Stwardnienie rozsiane jest powoli postępującą chorobą ośrodkowego

Choroby neurologiczne

Zastosowanie terapii tlenowej w komorze hiperbarycznej w chorobach neurologicznych. W chorobach gdzie dochodzi do uszkodzenia i utraty komórek w mózgu (zarówno Choroba Parkinsona jak i Alzheimer, Stwardnienie Rozsiane, udary) niezwykle

Medycyna sportowa

Zastosowanie tlenoterapii w medycynie sportowej. W ostatnich latach liczba urazów sportowych i rekreacyjnych znacznie wzrosła. Niestety koszt terapii powiązany z odzyskaniem sprawności jest ogromny, a utracony czas wyklucza zawodnika z

Regeneracja sportowa

Pomoc w dojściu do formy po Kontuzji i urazie u sportowców   Częste kontuzje i urazy tkanek miękkich są problemem w medycynie sportowej. W tej sytuacji jest potrzebny czas, na

Naturalny doping

Podczas wysiłku organizmu czy to wskutek pracy czy sportu wzrasta zapotrzebowanie całego ustroju człowieka na tlen, a wraz ze wzrostem wydolności, zapotrzebowanie. Sportowiec w raz z dalszym rozwojem ma coraz większe

Medycyna estetyczna

Proces starzenia się , jest naturalnym stanem polegającym na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek organizmu. Następuje spowolnienie procesów regeneracyjnych i utrata zdolności adaptacyjnych ustroju.

Komórki macierzyste

Chcesz zachować młodość? Czujesz, że w chodzisz w okres starzenia się? Najistotniejszą role w ludzkim organizmie odgrywają komórki macierzyste produkowane w szpiku kostnym. W ostatnich latach wiele się mówi i

Długowieczność

Komora hiperbaryczna została okrzyknięta sposobem na długowieczność. Dzięki wyższemu niż atmosferyczne ciśnieniu podawany tlen rozpuszcza się w osoczu krwi w płynie mózgowo-rdzeniowym i rdzeniowo-kręgowym, w limfie i innych płynach ustrojowych.

Dermatologia i gojenie ran

Zastosowanie tlenoterapii w dermatologii i gojeniu ran   O udanych wynikach zastosowania tlenoterapii w dermatologii informują naukowcy na przykładzie wyleczenia osób z chorobami skóry, gdzie poprzednie metody terapii były niezadowalające.

Łuszczyca

Powszechnie znane jest już działanie tlenu hiperbarycznego na stany zapalne skóry i choroby o podłożu dermatologicznym. Bardzo popularna w ostatnich latach stała się Łuszczyca -choroba skóry, której przyczyny powstania nie są

Stomatologia i implantologia

Tlenoterapia HBOT stymuluje ona wzrost i podział komórek macierzystych, w Polsce zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Na świecie znane są już i powszechnie stosowane właściwości tlenu w stomatologii i implantologii.

Schorzenia układu pokarmowego

Terapia tlenowa z powodzeniem jest także wykorzystywana w leczeniu schorzeń pokarmowych. Tlen jest niezbędny do wspomagania procesów trawienia.

Ortopedia

Badania naukowe dowiodły, że znaczącą przyczyną powikłań przy gojeniu urazów kończyn może być niedotlenienie. W środowisku z niską zawartością tlenu fibroblasty nie są w stanie syntetyzować kolagenu, elastyny, glikozaminoglikanów, a osteoklasty